دایره المعارف اسلام پدیا » خواجه طوسی و دشمنان شیعه
منوی اصلی

موافقان ومخالفان خواجه نصیر الدین طوسی

بانگاهی به زندگی پیامبران و امامان (علیهم السلام) در می یابیم که با وجود اینکه ایشان انسان های کاملی بوده اند، اما در عین حال دارای دوستان و دشمنان فراوانی نیز می باشند. این یک امر طبیعی است که هر شخصی در هر جایگاهی، دارای دوستان و دشمنان خاص خود باشد. مرحوم خواجه نصیر الدین […]

ادامه مطلب