دایره المعارف اسلام پدیا » خمس زن
منوی اصلی

خمس اموال زن شاغل

زنی که برای خود کسب و کار دارد و مخارجش را شوهر می دهد، طبق نظر همه مراجع به درآمد او خمس تعلّق می گیرد، ولى اگر مقدارى از آن را در نیازهاى زندگى خرج کرده باشد، تنها باید خمس باقى مانده را بدهد.[۱] [۱]. توضیح ‏المسائل مراجع، ج ۲، ص ۸، م ۱۷۵۳و ۱۷۵۷٫

ادامه مطلب