searchicon
خلیفة الله

خلیفة الله

خلیفة الله (خلافت الهی)
معنای خلیفة الله خلیفه و خلافت از ریشه «خلف» به معنای پشت سر، گرفته شده و به معنای جانشینی است. جانشینی گاه در امور حسی است؛ مانند: «و او کسی است که شب و روز را جانشین یک دیگر قرار داد»،[1] گاه در امور اعتباری؛… اطلاعات بیشتر
مصداق خلیفةالله
بر اساس روایاتی؛ مانند روایت نبوی “اول ما خلق الله نوری”[1]  که حضرت رسول (ص) خودشان را اولین ظهور حق معرفی می­کنند و روایت امیر المؤمنین (ع) که فرمود: “ما للّه آیة اکبر منّی”[2] و مضامین بلند زیارت جامعه کبیره و روایات دیگر و توصیف… اطلاعات بیشتر
انسان و مقام خلیفة الهی
خداوند، استعداد خلیفه شدن خود را با دمیدن روح خود در انسان به ودیعت نهاد؛ چنان که از آیۀ «و نفخت فیه من روحی»[1] استفاده می شود و علاوه در آیۀ «انّی جاعل…»[2] صریحاً از خلافت «آدم» سخن به میان آمده است. البته از آنجا… اطلاعات بیشتر
فرق خلیفةالله با خلیفۀ ربّ
این موضوع را می توان در قالب پاسخ به سؤالات زیر بررسی نمود: حضرت آدم (ع)، خلیفۀ چه کسی بود و انسان خلیفۀ کیست؟ و با توجه به این که خلیفه از آن جهت که خلیفه و جانشین است باید عهده­دار وظایف و کارها­ی مستخلف­عنه… اطلاعات بیشتر
معنای خلیفة الله
خلیفه و خلافت از ریشه «خلف» به معنای پشت سر، گرفته شده و به معنای جانشینی است. جانشینی گاه در امور حسی است؛ مانند: «و او کسی است که شب و روز را جانشین یک دیگر قرار داد»،[1] گاه در امور اعتباری؛ نظیر: «ای داود… اطلاعات بیشتر
جایگاه انسان در عالم هستی
هر انسان به نوبۀ خود در عالم هستی تأثیر و تأثراتی دارد که بسته به وسع و گسترۀ وجودی هر فرد فرق می کند. انسان هر قدر در عالم هستی از سعۀ وجودی بیشتری برخوردار باشد می تواند در عالم مؤثرتر باشد تا جایی که… اطلاعات بیشتر
انسان از نگاه عرفانی
يكی از اقسام انسان شناسی، انسان شناسی عرفانی است که از عالی ترين و عميق ترين مباحث علمی و معرفتی در عالم دين، دانش الاهی و بشری است و نقش عرفان الاهی در اين زمينه بسيار مهم و كارآمد است؛ زیرا در عرفان از راه… اطلاعات بیشتر