دایره المعارف اسلام پدیا » خلیفة الله
منوی اصلی

خلیفه الله (خلافت الهی)

معنای خلیفه الله درجات خلافت الهی فرق خلیفهالله با خلیفۀ ربّ خلیفه الله در آیینه قرآن جایگاه خلیفه الله در قرآن خلیفه الله در آیینه روایات انسان و مقام خلیفه الهی مصداق خلیفهالله نقش خلیفه الهی در هدایت انسان ها معنای خلیفه الله خلیفه و خلافت از ریشه «خلف» به معنای پشت سر، گرفته شده […]

ادامه مطلب

مصداق خلیفهالله

بر اساس روایاتی؛ مانند روایت نبوی “اول ما خلق الله نوری”[۱]  که حضرت رسول (ص) خودشان را اولین ظهور حق معرفی می­کنند و روایت امیر المؤمنین (ع) که فرمود: “ما للّه آیه اکبر منّی”[۲] و مضامین بلند زیارت جامعه کبیره و روایات دیگر و توصیف اهل بیت (ع) در قرآن، کامل ترین مصداق خلیفهالله، چهارده […]

ادامه مطلب

انسان و مقام خلیفه الهی

خداوند، استعداد خلیفه شدن خود را با دمیدن روح خود در انسان به ودیعت نهاد؛ چنان که از آیۀ «و نفخت فیه من روحی»[۱] استفاده می شود و علاوه در آیۀ «انّی جاعل…»[۲] صریحاً از خلافت «آدم» سخن به میان آمده است. البته از آنجا که اولاً: در آن آیه جعل خلافت به صورت جملۀ […]

ادامه مطلب

فرق خلیفهالله با خلیفۀ ربّ

این موضوع را می توان در قالب پاسخ به سؤالات زیر بررسی نمود: حضرت آدم (ع)، خلیفۀ چه کسی بود و انسان خلیفۀ کیست؟ و با توجه به این که خلیفه از آن جهت که خلیفه و جانشین است باید عهده­دار وظایف و کارها­ی مستخلف­عنه (جانشین شده از طرف او ) و متصف به اوصاف […]

ادامه مطلب

معنای خلیفه الله

خلیفه و خلافت از ریشه «خلف» به معنای پشت سر، گرفته شده و به معنای جانشینی است. جانشینی گاه در امور حسی است؛ مانند: «و او کسی است که شب و روز را جانشین یک دیگر قرار داد»،[۱] گاه در امور اعتباری؛ نظیر: «ای داود ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم؛ پس بین […]

ادامه مطلب

جایگاه انسان در عالم هستی

هر انسان به نوبۀ خود در عالم هستی تأثیر و تأثراتی دارد که بسته به وسع و گسترۀ وجودی هر فرد فرق می کند. انسان هر قدر در عالم هستی از سعۀ وجودی بیشتری برخوردار باشد می تواند در عالم مؤثرتر باشد تا جایی که مثل انبیاء و اولیاء خاص الهی که عالمی را با […]

ادامه مطلب

انسان از نگاه عرفانی

یکی از اقسام انسان شناسی، انسان شناسی عرفانی است که از عالی ترین و عمیق ترین مباحث علمی و معرفتی در عالم دین، دانش الاهی و بشری است و نقش عرفان الاهی در این زمینه بسیار مهم و کارآمد است؛ زیرا در عرفان از راه شهود و علم حضوری به مطالعه و بحث و بررسی […]

ادامه مطلب