دایره المعارف اسلام پدیا » خلقت انسان
منوی اصلی

روایات و هدف از خلقت انسان

علت غایی و هدف نهایی خلقت کائنات و پیدایش موجودات، انسان است. در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرمود: «ای فرزند آدم همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم».[۱] هدف از خلقت انسان هر چه که باشد نتیجه اش به خود او بر می گردد، نه به خداوند که او […]

ادامه مطلب

قرآن و هدف از خلقت انسان

درباره هدف آفرینش انسان در آیات قرآن بیانات مختلفی آمده است که در حقیقت هر کدام به یکی از ابعاد این هدف اشاره می نمایند، از جمله: «وَ مَا خَلَقْت الجْنَّ وَ الانس إِلا لِیَعْبُدُونِ»؛ من جن و انس را نیافریدم، مگر این که مرا پرستش کنند.[۱] در جای دیگر می خوانیم: «الَّذِى خَلَقَ الْمَوْت […]

ادامه مطلب

انسان هدف خلقت

از آن جا که خداوند حکیم است و از شخص حکیم کار بیهوده و عبث صادر نمی شود، نظام آفرینش نظامی است هدفمند که در راستای اهداف عالیه ذات باری تعالی بنیان نهاده شده و در آن اثری از اعوجاج و آشفتگی پیدا نیست و ذرات عالم با زبان بی زبانی می گویند: نیست در […]

ادامه مطلب

قدمت وجود انسان

در باره عمر نوع انسان از روزى که در زمین خلق شده تا کنون، مطلب صریحی در قرآن وجود ندارد. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان می گوید: در تاریخ یهود آمده است که عمر نوع بشر از روزى که در زمین خلق شده تا کنون، بیش از حدود هفت هزار سال نیست، اما دانشمندان طبقات […]

ادامه مطلب

منشأ خلقت انسان در قرآن

قرآن در مورد خلقت انسان و مبدأ پیدایش آن تعبیرات گوناگونی دارد که نشان می دهد آفرینش انسان دارای مراحل متعدّدی بوده است. الف. دسته ای از آیات قرآن، مادّه نخستین انسان را “گل” معرفی می کند.[۱] ب. دسته ای دیگر می فرماید: انسان را از “آب” خلق کردیم.[۲] ج. آیات دیگر منشأ آفرینش آدمی […]

ادامه مطلب

مراحل خلقت جهان و انسان از منظر قرآن و کتاب مقدس

برخی از مسیحیان بر این نظر هستند که بر اساس آنچه که در کتاب انجیل آمده، خداوند زمین را در شش روز آفریده و در آخرین روز هم حضرت آدم را.  ما در این مقاله در صدد آن هستیم که نظر اسلام را در بارۀ خلقت جهان و انسان تشریح کنیم. قرآن مجید و کتاب […]

ادامه مطلب