خلاصه مقاله بداء

چکیده مقاله بداء
بداء به معنای محو حکم و ایجاد چیزی در شرایط خاص و زمان معینی است که قضای حتمی و اراده قطعی الهی بر آن تعلق نگرفته باشد. بداء در تکوینیات مانند نسخ در تشریعیات است و دارای 2 معنا می‌باشد: بداء در حق خداوند جایز… اطلاعات بیشتر