خصوصیات شخصیتی محمد باقر بهبهانی

ویژگی‌‌های شخصیتی آیة‌الله وحید بهبهانی
آیة‌‌الله بهبهانی دارای ویژگی‌های شخصیتی معنوی و آرمانی زیادی بود. در مورد خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی ایشان باید گفت: او بسیار خوش‌رو، خوش‌صحبت و لطیفه‌گو و هم‌چنین بسیار اهل زهد و پارسایی بود، طوری‌كه لباس‌هایش از كرباس و تاب خورده بود و به ظواهر دنیا… اطلاعات بیشتر