searchicon
خرافات

خرافات

قرآن و بازتاب خرافات جاهلیت
برخی بر اين باورند كه قرآن بازتاب تفكر جاهلی عرب بوده و در نتيجه بسياری از مسائل كه در قرآن مطرح شده است مربوط به خرافات همان مردم است. از جمله اين موارد را موضوع هفت آسمان، شياطين، جن ها و… می دانند. اين سخن… اطلاعات بیشتر
توجه به قرآن و تعالیم آن
از مهم ترین راه کارهای عملی برای پیش گیری از خرافات، توجه به قرآن کریم و تعالیم آن به عنوان تنها کتاب تحریف نشدۀ آسمانی می باشد. قرآن کریم با ارائه تصویری صحیح از خداوند متعال و تنزیه ذات مقدسش از هرگونه شائبه جسمانیت و… اطلاعات بیشتر
وجود رهبران دینی و پیروی ازآنها
یکی از حکمت های وجود رهبران دینی و معصوم، پاسدارى از دین و آيين خدا است.  اميرمؤمنان، على (ع)، در كلامى نورانى و كوتاه، لزوم وجود رهبران الاهى در هر عصر و زمان را بيان فرموده است: “آرى هيچ گاه زمين از قيام كننده با… اطلاعات بیشتر
بالا بردن سطح علم و آگاهی
از آن جا که منشأ عمدۀ خرافات، جهل و نادانی بشر است، در مقابل، بالا بردن سطح علم و آگاهی، یکی از مهم ترین راه کارهای عملی در پیش گیری از خرافات است. از اهداف مهم سفارشاتی که اسلام و قرآن به دانش و تفکر… اطلاعات بیشتر
خرافات، آفت دین
دین استوارترین ستون حیات مادی و معنوی انسان است که به او عزت و شرافت می بخشد و او را از اسارت ها و تعلقات و وابستگی های نفسانی و حیوانی آزاد می سازد. دین برنامه سعادت و رستگاری بشر است. دین کیمیای معنوی، نوش… اطلاعات بیشتر
کتاب مقدس و خرافات
مقدمه:  به نظر محققین اسلامی (و بعضی از محققین غیر اسلامی)، الهی بودن تورات و انجیل موجود، غیر قابل قبول می باشد. اهل کتاب بر اساس یک جزم عقیدتی، تورات را تألیف حضرت موسی(ع) می دانند و مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی(ع) اصولا کتابی نداشته… اطلاعات بیشتر
خرافۀ حروف حک شدۀ در دست و ازدواج فامیلی
امروزه بسیاری از افکار و عقاید و مراسم و آئین هایی که بین اقوام و ملل جهان ریشه دوانده و روی آن پافشاری می شود و بعضا تعصباتی روی آن اعمال می شود عبارت از خرافات و بدعت هایی است که خواسته یا ناخواسته توسط… اطلاعات بیشتر
خرافۀ عدّه زنان
«عِدّه» در اصطلاح فقها عبارت از تـربـّص (حـالت انـتـظـار) شـرعـى اسـت كـه زن بـعـد از طـلاق و زوال نـكـاح و يـا وفـات شوهر لازم اسـت مـدّتـى درنـگ كـرده، سـپـس همسر ديـگـری اخـتـيـار كند. علت واقعى عدّه، مانند بسیاری از اسرار نهفته در امور عالم، بر… اطلاعات بیشتر
خرافۀ آیینه بینی
یکی از خرافات شایع در بین بعضی از مردم، آیینه بینی است. توضیح این که مثلاً یک بچۀ ۱۲ سال به پایین را حاضر نموده و یک آیینه به دستش می دهند و می گویند در آن نگاه کند. سپس سوره کافرون را خوانده و… اطلاعات بیشتر
خرافۀ چلّه بریدن برای بخت گشایی
یکی از خرافاتی که در بین مردم رواج دارد چلّه بریدن برای بخت گشایی در امور مختلف است؛ به عنوان نمونه گفته شده: «اگر بچه ای در چلّه باشد، استخوان های آن بچه خوب رشد نمی كند و بچه ضعيف الجثّه بار می آيد و… اطلاعات بیشتر