searchicon
خاندان الیاس پیامبر

خاندان الیاس پیامبر

‏نسب و خاندان الیاس پیامبر (علیه السّلام)‏
عده ای او را «إِلیاس بن یاسین» از فرزندان «هارون» برادر حضرت موسى (علیهما السلام) دانسته اند.[1] اما باید توجه داشت که در این صورت، شخصیت حضرت الیاس (علیه السلام) غیر از شخصیت حضرت ادریس (علیه السلام) است؛ چرا که برخی معتقدند الیاس همان ادریس… اطلاعات بیشتر