دایره المعارف اسلام پدیا » حکمای اسلامی و حصول ادراکات
منوی اصلی

نظر حکمای اسلامی پیرامون راه حصول ادراکات

دانشمندان اسلامی غالبا از نظریه ارسطو در باب کیفیت حصول علم و معرفت پیروى نموده و هر دو قسمت آن را پذیرفته اند؛ یعنى از طرفى اعتراف دارند که نفس انسان در حال کودکى در حال قوه و استعداد محض است و لوح بى نقشى است که فقط استعداد پذیرفتن نقوش را دارد و بالفعل […]

ادامه مطلب