searchicon
حمایت های امام حسن

حمایت های امام حسن

حمایت های سیاسی امام حسن (علیه السّلام) از موالیان
با تسلط معاویه بر عراق آن روز، آمار جنایت و خیانت وی بر مسلمانان به ویژه موالیان اهل بیت (علیهم السلام) بیش‌تر می‌گردید و هر روز بر فراریان از مظالم ستمگر شام كه راهی مدینه می‌شدند افزون می‌‌گشت، همانند آنچه بر سر ابو درداء[1] (عویمر… اطلاعات بیشتر