searchicon
حق الناس

حق الناس

شرایط و موارد لعن و نفرین
اصل نفرین در آموزه های دینی ما مسئله ای شناخته شده است، منتها همان گونه که دعا برای استجابت، نیازمند شرایط است، و هر دعایی از هر فردی قرین اجابت نیست،[1] نفرین نیز این گونه است؛ یعنی اگر شخصی به مجرد این که از طرف… اطلاعات بیشتر
حق الله بودن یا حق الناس بودن زنا
بنابر نظر بعضی از فقهاء، زنا در صورتی حق الله[1] صرف است که با زن شوهردار صورت نگیرد اما اگر با زن شوهر دار انجام گیرد، هم حق الله و هم حق الناس[2] است؛ حق الله بودنش به آن جهت است که شخص زناکار معصیت… اطلاعات بیشتر
توبه
معنا و ماهیت توبه توبه در لغت به معنای دست كشيدن از گناه و بازگشتن به راه حق است و به تعبير ديگر، بازگشت به پشيمانی از گناه است[1]. [2] در قرآن کریم هم «توبه عبد» مطرح است و هم «توبه خدا». توبه عبد به… اطلاعات بیشتر
توبه واقعی از حق الله و حق الناس
آن چه از متون دینی استفاده می شود این است که توبه کردن کار ساده ای نیست. حضرت امیر المؤمنین (ع) می فرماید: «ترک گناه، آسان تر از توبه کردن است»[1] توبه تنها استغفر الله گفتن نیست. توبه یعنی این که انسان با تمام وجود… اطلاعات بیشتر