حضرت عیسی و نداشتن همسر و فرزند

دلایل ازدواج نکردن حضرت عیسی (علیه السلام)
قرآن کریم در موارد متعدّد به اهمیت ازدواج اشاره نموده و اهداف و ثمرات آن را گوشزد نموده است و این اندیشه افراطى را که ازدواج مانع ترقى و تکامل معنوى و اخلاقى انسان است، مردود و مغایر با روش معمول انبیاى الاهى دانسته است.… اطلاعات بیشتر