دایره المعارف اسلام پدیا » حسن بن حیدره اخرم
منوی اصلی

بنیان گذار یا بنیانگذاران فرقه دروزیه

برخی از شخصیت ها در فرقه دروزیه تأثیر گذار بودند که در این جا به معرفی آنها پرداخته می شود: الف) حسن بن حیدره اخرم از شواهد تاریخی چنین بر می آید که نخستین داعی اسماعیلی که در سال ۴۰۸ هـ (سال آغازین دوره دروز) نهضتی را به قصد اعلام الوهیت حاکم (خلیفه فاطمی) سازمان […]

ادامه مطلب