حسنات و فضائل حضرت اسحاق

اخلاق و صفات اسحاق نبی الله (علیه السلام)
خداوند به ابراهیم (علیه السلام) خبر داد كه عهد خود را با اسحاق كامل خواهد كرد.[1] با توجه به جایگاه خاص حضرت اسحاق (علیه السلام) در داشتن مقام نبوت؛ می توان دریافت که او دارای اخلاق و صفات برجسته ای بوده است. چرا که همه… اطلاعات بیشتر