searchicon
حزقیل و فرعون

حزقیل و فرعون

توریه حزقیل مؤمن آل فرعون
در روایتی از امام صادق (علیه السلام)، آن‌حضرت از این‌که یکی از اصحابش در برابر یکی از مخالفان، توریه نموده، ابتدا وی را ستوده، سپس به‌گفتار حزقیل؛ مؤمن آل فرعون، به‌عنوان یکی از مصادیق توریه، اشاره می‌فرماید.[1] جریان از این قرار بود که به‌فرعون خبر… اطلاعات بیشتر