دایره المعارف اسلام پدیا » حریت شرط وجوب حج
منوی اصلی

حریت شرط وجوب حج

یکی از شرایط وجوب حج، آزاد بودن است. حاجی باید حرّ و آزاد باشد؛ یعنی بنده و برده دیگری نباشد، پس حج بر عبد واجب نیست و اگر با اذن مولى انجام داد، مجزى نیست و جاى حجه الاسلام بعد از آزادى را نمى‌گیرد، مگر این که یکى از دو موقف[۱] مهم حج را پس […]

ادامه مطلب