دایره المعارف اسلام پدیا » حج در مسیحیت
منوی اصلی

حج در مسیحیت

مسیحیان در آئین خود، راه و روش های متعدّدی را پیموده اند و آنچه را خود خواسته اند به اسم شریعت درآورده اند و آنچنان در اذهان آنان این راه و روش ها جلوه کرده که خود را به حق و دیگران را در مسیر باطل قلمداد کرده اند. حج را نیز بدین گونه تعریف […]

ادامه مطلب