حج در اسلام

حج در اسلام

حج در اسلام
حج و زيارت بيت اللَّه الحرام و انجام مناسک آن از شعائر اسلام‌ و يكى از اركان پنج گانه ای است كه اسلام بر آنها نهاده شده است. حج از ضروريات دين به شمار می رود و هرگاه مستطيع با اعتراف به واجب بودن آن،… اطلاعات بیشتر