دایره المعارف اسلام پدیا » حجاب زن
منوی اصلی

حجاب زن

مفهوم شناسی حجاب پیشینه حجاب فایده و آثار حجاب فلسفه حجاب اجبار به حجاب در ممالک اسلامی حجاب اقلیت های مذهبی اجبار به حجاب یا بی حجابی دلیل حجاب هنگام نماز حجاب در اسلام حجاب در صدر اسلام حجاب کنیزان حجاب در قرآن شأن نزول آیه حجاب محدودۀ حجاب در قرآن حجاب برتر حجاب در […]

ادامه مطلب

استثنائات حجاب بدن

صورت و دو کف دست مواضعی است که در حفظ حجاب زنان استثنا شده است،[۱] و استثنا شدن آنها نوعى تسهیل براى زن است؛ زیرا پوشاندن آن موجب دشوارى افزون ترى است. به تعبیر استاد مطهرى، این “مباح اقتضایى” است؛ یعنى اقتضاى حرمت نگاه و وجوب پوشش را دارد، ولى شارع به جهت تسهیل، چنین […]

ادامه مطلب

محدودۀ حجاب در قرآن

پیرامون محدودۀ حجاب، بسیاری بر این باور هستند که صورت و دست ها از مچ به پایین (وجه و کفین) از حکم حجاب استثنا شده اند و در آیه حجاب هم قراینى بر این استثنا وجود دارد؛ از جمله: «… و زینت های خود را جز آن مقدار که پیدا است، آشکار نکنند…».[۱] استثنای زینت […]

ادامه مطلب

شأن نزول آیه حجاب

از امام باقر (ع) روایت شده: “روزی در هوای گرم مدینه زن جوان زیبایی در حالی که طبق معمول روسری خود را به پشت گردن انداخته و دور گردن و بناگوشش پیدا بود، از کوچه عبور می کرد، مردی از اصحاب رسول خدا (ص) از طرف مقابل می آمد، آن منظره زیبا، سخت نظر او […]

ادامه مطلب

حجاب در قرآن

مسئله حجاب زنان در دو سوره از سوره هاى قرآن مطرح شده است. ابتدا در سوره احزاب (که در سال چهارم هجری نازل شد)، و سپس با تفصیل بیشتر در سوره نور (که در سال هفتم هجری نازل شد)،[۱] به بیان احکام حجاب پرداخته است. در سوره احزاب ضمن بیان وظایف و تکالیف همسران پیامبر […]

ادامه مطلب

دلیل حجاب هنگام نماز

اصولاً مسائل عبادی و احکام شرعی، جنبۀ تعبدی دارند و در این مسائل فقط تعبد و پذیرش خواست شارع مقدس می تواند مهم ترین ملاک و مصلحت باشد، اگر چه مصالح دیگری نیز در آنها نهفته است که از آنها آگاهی نداریم. تنها در برخی از روایات به گوشه هایی از حکمت و مصلحت جعل […]

ادامه مطلب

فلسفه حجاب

فلسفه لزوم پوشش برای زنان بنا بر ویژگی های خاصی است که در خانم ها وجود دارد؛ زیرا زن مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگی است. قهراً به زن باید بگویند خود را در معرض نمایش قرار نده نه به‏ مرد. لذا با این که دستور پوشیدن برای مردان (مثل زنان) مقرر نشده است عملا […]

ادامه مطلب