دایره المعارف اسلام پدیا » حجاب اسلامی
منوی اصلی

حجاب و اتهام به تروریست

زن مسلمان هر جا که باشد لازم است حجاب اسلامی خود را حفظ کند و ترس از اتهام به تروریست و انگشت نما شدن، بی حجابی را توجیه نمی کند. در این مورد سؤالی از دفتر مراجع تقلید شده که ضمن بیان آن، پاسخ مراجع را بیان می کنیم: س: آیا زن می تواند برای […]

ادامه مطلب

حجاب در صدر اسلام

آنچه را که از تاریخ استفاده می شود این است که زنان در زمان پیامبر (ص) دارای حجاب بودند، البته نه حجاب کامل. زنان عرب معمولاً پیراهن هایی می پوشیدند که گریبان هایشان باز بود، دور گردن، سینه، در معرض دید بود. روسری هایی که به سر می انداختند، قسمت های پایین آن را به […]

ادامه مطلب

حجاب در اسلام

در اسلام، حجاب جلوه اى زیبا است، که از عمق فطرت پاک انسانى و متن باورهاى دینى تجلى یافته و با خود، دنیایى از امنیت، آرامش روانى، عزت نفس، خودباورى و… را براى زن و مرد به ارمغان مى آورد. لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بی گانه یکی از مسائل مهم اسلامی است. این […]

ادامه مطلب

فایده و آثار حجاب

توجه به فواید و آثار حجاب می تواند ضرورت وجود آن را به عنوان هدیه اى الاهى از یک سو و لزوم به کارگیرى آن در قالب قوانین و مقررات جوامع انسانى و اسلامى روشن سازد. در این بخش به چند فائده برای حجاب پرداخته می شود؛ الف. ایجاد آرامش روانى در فرد: از جمله […]

ادامه مطلب