دایره المعارف اسلام پدیا » حامله
منوی اصلی

روزه زنی که حامله است و یا بچه شیر می دهد

خانمی که حامله ( باردار) است و زاییدن او نزدیک است و روزه براى او یا حملش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن بر او واجب نیست. چنین زنی باید براى هر روز یک مد طعام؛ یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و روزه‏هایى را که نگرفته است در سال های بعد […]

ادامه مطلب