دایره المعارف اسلام پدیا » جلوتر بودن مرد
منوی اصلی

جلوتر بودن مکان نماز مرد از زن

مراجع تقلید در لزوم یا عدم لزوم قرار نگرفتن مکان نماز زن، جلوتر یا مساوی با مرد نمازگزار، اتفاق ندارند؛ هر چند رحجان این حکم، مورد اتفاقشان است. در مسأله جلوتر بودن مکان نماز مرد از زن، دیدگاه برخی از مراجع به این شرح می باشد:[۱] بنابر احتیاط مستحب، زن باید عقب تر از مرد […]

ادامه مطلب