دایره المعارف اسلام پدیا » جلباب
منوی اصلی

حجاب برتر

در آیه ۳۱ از سوره نور، خداوند به زنان مسلمان دستور می دهد که پوشش های خود را بر روی گریبان هایشان بیاندازند.[۱] “خمر” که در این آیه آمده است به معنای «لباسی است که زن با آن، سر و سینه خودش را بپوشاند».[۲]  که ظاهراً چیزی شبیه مقنعه یا بزرگ­تر از آن است. در […]

ادامه مطلب