دایره المعارف اسلام پدیا » جایگاه علمی سید مرتضی علم الهدی
منوی اصلی

تحصیل و تجارب سید مرتضی علم الهدی ‏

مقام علمى سید مرتضى بى نیاز از بیان است. وى بى شک یکى از بزرگترین دانشمندان شیعه امامی محسوب مى شود. آن چنان که از تصنیفات و تألیفات متنوع او به دست مى آید، در بسیارى از علوم عصر خویش چون کلام، فقه، اصول، تفسیر، نجوم، انواع علوم ادبی؛ مانند لغت، نحو، معانى، شعر استادى […]

ادامه مطلب