searchicon
جایگاه روحانیت

جایگاه روحانیت

روحانیت و طلبگی
نهاد روحانیت روحانیت نهادی در دین به شمار می آید که با تأسی به بزرگان و رهبران ادیان الاهی وظیفه تبلیغ و تبیین آموزه های آن ها را برعهده دارد. این نهاد برخاسته از متن مردم  و ملتزم به پایبندی هایی نظیر تقوا پیشگی، ساده… اطلاعات بیشتر
نقش و جایگاه روحانیت در نظام جمهوری اسلامی ایران
مقدمه در قرون اخیر كه جنبش ها و نهضت های اسلامی متعدّدی در جهان روی داده است، معمولاً روحانیون نقش مؤثر و تعیین کننده ای در مبارزات ایفا كرده اند، امّا در نهضت اسلامی مردم ایران كه از اوایل دهه پنجاه این قرن (هجری شمسی)… اطلاعات بیشتر