دایره المعارف اسلام پدیا » جاودانگی
منوی اصلی

انسان و جاودانگى

حس و قواى حسى به طبیعت نزدیک است و عقل و قواى عقلى از طبیعت دور است؛ لذا محسوسات و امور مادى، انسان هاى حساس را به خود جلب مى نماید، اما انسان عاقل چون ارزشى براى دنیا قائل نیست فریب دنیا را نخورده دل به دنیا نمى بازد. فطرت انسانى خواهان ابدیّت است به […]

ادامه مطلب

تجرد نفس

حکما و متکلّمان از نظر عقلی نفس انسان را مجرد می دانند و بر این سخنشان دلایلی ارائه می کنند که بیان می کنیم. ۱٫ نفس کلیات را ادراک می کند، و کلی مجرد است، پس محل آن هم باید مجرد باشد. ۲٫ نفس بر اموری قدرت دارد که جسمانیات بر آن قدرت ندارند مانند: […]

ادامه مطلب

جاودانگى انسان و تجربه آن در دنیا

حقیقت انسان کتابى است نیازمند به شرح و شارح این کتاب هم کسى جز مصنّف آن یعنى آفریدگار هستى نمى‏تواند باشد؛ زیرا خداوند هم نویسنده این کتاب است و هم متکلّم کلمات آن. خداى سبحان حقیقت انسان را به وسیله انبیا و اولیا و فرشتگان شرح کرده و با بیان این که آدمى از کجا […]

ادامه مطلب

قیامت

معنای قیامت اقسام قیا اسامی قیامت در قرآن قیامت و یوم الحسره برزخیان و نفخ صور زمان قیامت ترس از قیامت و اتفاقات آن سؤال در روز قیامت اساسی ترین پرسش روز قیامت حل آیات به ظاهر متناقض درباره پرسش و عدم پرسش در قیامت سرنوشت غیر شیعه در قیامت حیات جدید پس از قیامت […]

ادامه مطلب

قیامت و جاودانگی

در قیامت کبرا که عالمی است پس از عالم برزخ همه انسان ها از اولین تا آخرین جمع شده، و وارد مرحلۀ جدیدی از زندگی و حیات می شوند؛ و به پاداش و یا جزای اعمال و رفتار زندگی دنیایی خود می رسند.[۱] آیات قرآن، روایات  و دلایل عقلی بر این اتفاق دارند که در […]

ادامه مطلب