تولد ادريس بن عبداللّه

ولادت ادريس بن عبداللّه
سال دقیق تولد ادریس  در منابع دست اول یافت نشد، البته با توجه به این که ابن اثیر، قیام شهید فخ را که وی در آن حضور داشت، در ذی القعدة سال 169 قمری دانسته که علیه خلیفه عباسی (هادی) صورت گرفت ،[1] و با… اطلاعات بیشتر