searchicon
توریه مؤمن آل فرعون

توریه مؤمن آل فرعون

توریه حزقیل مؤمن آل فرعون
در روایتی از امام صادق (علیه السلام)، آن‌حضرت از این‌که یکی از اصحابش در برابر یکی از مخالفان، توریه نموده، ابتدا وی را ستوده، سپس به‌گفتار حزقیل؛ مؤمن آل فرعون، به‌عنوان یکی از مصادیق توریه، اشاره می‌فرماید.[1] جریان از این قرار بود که به‌فرعون خبر… اطلاعات بیشتر
پیشینه توریه
با نگاهی به آیات و روایات، درمی‌یابیم که توریه، پیشینه و گذشته‌ای طولانی دارد. با توجه به‌منابع موجود می‌توان گفت: اوّلین باری که توریه صورت گرفت، توریه حضرت ابراهیم (علیه السلام) در برابر مشرکان بود.[1] بعد از آن، در کلام حضرت یوسف (علیه السلام)،[2] سپس… اطلاعات بیشتر