searchicon
توریه اؤلیای خدا

توریه اؤلیای خدا

توریه حزقیل مؤمن آل فرعون
در روایتی از امام صادق (علیه السلام)، آن‌حضرت از این‌که یکی از اصحابش در برابر یکی از مخالفان، توریه نموده، ابتدا وی را ستوده، سپس به‌گفتار حزقیل؛ مؤمن آل فرعون، به‌عنوان یکی از مصادیق توریه، اشاره می‌فرماید.[1] جریان از این قرار بود که به‌فرعون خبر… اطلاعات بیشتر