دایره المعارف اسلام پدیا » توحید افعالی
منوی اصلی

معتزله

مفهوم شناسی معتزله پیشینۀ تاریخی معتزله معتزلیان نخستین شکل گیری معتزله پیشوایان معتزله واصل بن عطاء عمرو بن عبید ابوالهذیل علّاف ابراهیم نظّام کلام معتزله روش کلامی معتزله اصول اعتقادات معتزله توحید از نگاه معتزله عدل از نگاه معتزله منزلی میان دو منزل (منزله بین المنزلتین) وعد و وعید از منظر معتزله امر به معروف […]

ادامه مطلب

عدل از نگاه معتزله

معتزله بر این باورند که:برخى از کارها در واقع عدل و برخى دیگر ظلم به شمار مى آید، به عنوان مثال پاداش دادن خداوند به افراد نیکوکار و کیفر دادن به افراد گنه کار در حقیقت مساوى با عدل است و محال است که خداوند خلاف آن عمل نماید، براى این که خداوند عادل بوده و […]

ادامه مطلب

سازگاری یگانگی خدا با خیر و شر

اعتقاد ما بر این است که اتفاقات عالم هستی اعم از خیر و شر (به ظاهر شر) تمامی از افعال یک خالق متعال می باشد، که برای روشن شدن این موضوع، این بحث را در چند مطلب پی می گیریم: ۱٫ چینش این عالم به گونه ای است که موجودات آن از هم گسسته و […]

ادامه مطلب