تهجّد حضرت زینب

عبادت حضرت زینب (س)
قرآن کریم هدف از آفرینش و خلقت انسان را عبودیت و رسیدن به کمال بندگی معرفی می کند: «من جن و انس را نیافریدم جز برای این که عبادت کنند».[1] زینب (س) این درس را به خوبی از قرآن آموخته بود. او عبادت ها و… اطلاعات بیشتر