دایره المعارف اسلام پدیا » تناسب
منوی اصلی

تناقض ظاهری آیات

تناسب صدر و انتهای آیه ۱۸۸ سوره بقره تناسب بین آیات ۳ و ۶۷ سوره مائده عدم اختلاف بین آیات ۱۰۱ و ۱۰۵ توبه تعارض ظاهری بین آیۀ ۹۵ سوره انبیاء و آیات ۵۵ و ۵۶٫ سوره بقره تناقض ظاهری در بارۀ پرسش و عدم پرسش در قیامت در آیات قرآن تناسب صدر و انتهای […]

ادامه مطلب

تناسب بین آیات ۳ و ۶۷ سوره مائده

برای روشن شدن مطلب باید دو محور، مورد بررسی قرار گیرد: ۱٫ ارتباط آیۀ سوم با آیۀ شصت و هفتم سورۀ مائده چگونه و به چه دلیل است؟ ۲٫ فاصلۀ میان دو آیۀ مذکور برای چیست؟ محور اول: خداوند در آیۀ شصت و هفتم سورۀ مائده می فرماید: «ای پیامبر: آنچه از طرف پروردگارت بر […]

ادامه مطلب