searchicon
تمتّع

تمتّع

حج
چکیده مقاله حج در منابع لغوی، واژه حج به معانی قصد كردن؛ پی در پی آمدن و  قصد زيارت كردن و …، در اصطلاح، قصد زيارت خانه خدا و انجام مناسک حج، در ايّام معين می‌باشد. شیوه و ترتیب حجِّ مسلمانان، با مناسکی از قبیل:… اطلاعات بیشتر
تمکین مطلق و احکام حدود التذاذات جنسی
برای روشن شدن مفهوم تمکین مطلق و حدود التذاذات جنسی، در قالب سه پرسش و پاسخ از دفاتر مراجع عظام تقلید به این موضوع می پردازیم: 1. تمكين مطلق چست؟ 2. آيا مرد می تواند هر گونه لذت جنسی از همسر خود ببرد؟ 3. حكم… اطلاعات بیشتر