دایره المعارف اسلام پدیا » تقیه مخفی کردن حق از دیگران
منوی اصلی

شباهت و تفاوت تقیه با توریه

در تعریف لغوی تقیه آمده که تقیه عبارت است از: صیانت، خودنگهداری و محافظت از خویش.[۱] اما تقیه در اصطلاح عبارت است از: «مخفی کردن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی که مهم‌تر از مصلحت اظهار آن باشد».[۲] برخی به همین مصلحت مهم اشاره کرده و آن را بالاتر از حفظ […]

ادامه مطلب