دایره المعارف اسلام پدیا » تقیه فردی در مقابل تقیه سیاسی
منوی اصلی

تقیه فردی

یکی دیگر از تقسیماتی که می توان برای تقیه بیان کرد، تقیه فردی است. گاهی برای انسان در حالات خاص، شرایطی به وجود آید که موجب شود انسان برخلاف معتقد خود عمل کند؛ به این نوع تقیه، تقیه فردی گفته می شود. در توضیح این مطلب باید گفت: هنگامی که شخصی در انجام دادن عملی، […]

ادامه مطلب