تقلید

مرجعیت
معنای تقلید برای تقلید دو معنا متصوّر است: 1. معنای منفی: گاهی تصوّر معنای منفی تقلید در عرف فارسی زبان، باعث می شود که از این کلمه فرار شود و به قول شاعر: خلق را تقلیدشان بر باد داد      ای دو صد لعنت بر آن… اطلاعات بیشتر
عدول از مرجع تقليد
دربارۀ عدول از مرجع تقلید باید به دو مسئله توجه کرد: اول) تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است اما باید توجه داشت که طبق دیدگاه برخی از فقهاء در مسایل مربوط به هم باید… اطلاعات بیشتر
تبعیض در تقلید
به عقیدۀ بسیاری از فقهای بزرگوار، متفاوت بودن مراجع؛ در شرایط خاصی؛ نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در برخی موارد، لازم و واجب است. بنابر این، فتاوایی را در این مورد به اطلاعتان رسانده، سپس مختصری از مستندات این مسئله را ذکر خواهیم نمود. امام… اطلاعات بیشتر
تعیین مرجعیت در شیعه
از زمان غیبت کبرا تا امروز همواره شیعیان از یکی از راه های یاد شده مرجع تقلید خود را انتخاب کرده اند و در آینده نیز به همین گونه خواهد بود و هر فردی که از یکی از این راهها، مرجع تقلید خود را شناخته… اطلاعات بیشتر
راههای شناخت مرجع تقلید
رجوع افراد غیر متخصص به افراد متخصص یک امر عقلانی و مورد تأیید همه ی جوامع بشری است. زیرا یک فرد نمی تواند در همه ی زمینه ها متخصص شود بنابراین در زمینه ای که خود تخصصی ندارد به متخصص رجوع می کند. تقلید اعلم… اطلاعات بیشتر
شرایط مرجع تقلید
تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حلال‏زاده و زنده و عادل با شد.. (و نيز بنا بر احتياط واجب  بايد از مجتهدى تقليد كرد كه… اطلاعات بیشتر
لزوم تقلید از مجتهد
اسلام براى نيازمندى هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، سياسى و اقتصادى ـ قـوانين و مقررّاتى وضع كرده كه در مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوين و تأليف يافته و عـلم فـقـه را تـشـكـيـل مـى دهـد. عـلم فـقـه در… اطلاعات بیشتر
منابع فهم دین
عقل اگر چه یک منبع معرفتی برای فهم دین محسوب می شود اما در حوزه جزئیات نیازمند یک منبع معرفتی دیگری است زیرا عقل یک سری کلیات را می تواند درک کند و توانایی وارد شدن در خصوصیات و جزئیات را ندارد. آن منبع معرفتی… اطلاعات بیشتر
اجتهاد در شیعه
شيعه، اجتهاد به معناى استنباط احكام از نصوص و ظواهر كتاب و سنت را پذیرفته، و این نوع اجتهاد از عصر معصومين (ع) در ميان اصحاب ايشان رواج داشته است. رسول اکرم (ص) برخی از صحابه را برای تبلیغ و تعلیم احکام دین، به سرزمین… اطلاعات بیشتر
معنای تقلید
برای تقلید دو معنا متصوّر است: 1. معنای منفی: گاهی تصوّر معنای منفی تقلید در عرف فارسی زبان، باعث می شود که از این کلمه فرار شود و به قول شاعر: خلق را تقلیدشان بر باد داد      ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد.[1]… اطلاعات بیشتر