searchicon
تقلید ابتدایی

تقلید ابتدایی

اعتبار فتوای مجتهد پس از مرگش
در این مقال این موضوع را دنبال می کنیم که اگر مرجع تقلید بر اساس قرآن و حدیث فتوا می دهد؛ چرا پس از مرگ وی، فتوایش  بی اعتبار می شود؟ در این باره باید گفت: اجتهاد، دارای عناصری است که بعضی از آنها مثل… اطلاعات بیشتر