تفسیر تسنیم

مقام ثبوت و اثبات قرآن
با مروری در تفسیر تسنیم، به خلاصۀ دیدگاه ها در این بخش می پردازیم و سپس نتیجه گیری می کنیم: 1. سنت معصومان(ع)، يكى از منابع علم تفسير و اصول بررسى و تحقيق براى دست يابى به معارف قرآنى است. 2. آنچه اولاً حجت است… اطلاعات بیشتر