دایره المعارف اسلام پدیا » تغییر قانون اساسی
منوی اصلی

ولایت فقیه و قانون اساسى

مفاد ادلّۀ  ولایت فقیه، ولایت مطلقه را براى فقیه جامع الشرایط اثبات مى کند. حال اگر در کشورى حکومتى با زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسى با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه […]

ادامه مطلب