دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف جوهر
منوی اصلی

جوهر در فلسفه

جوهر در اصطلاح فلاسفه عبارت است از «ماهیّتی که اگر در خارج یافت شود نیاز به موضوعی ندارد که آن موضوع در تحققش بی­نیاز از آن ماهیت باشد». مشهور فلاسفۀ اسلامی به تبع فلاسفۀ مشّاء جوهر را پنج قسم می‌دانند: ۱-  جوهر عقلی: جوهری است که مجرّد تامّ است، یعنی نه در اصل وجودش و […]

ادامه مطلب