دایره المعارف اسلام پدیا » تعداد فرزندان نفس زکیه
منوی اصلی

فرزندان محمد بن عبدالله (نفس زکیه)

بنابر گزارش ابن صوفى فرزندان محمد نفس زکیه یازده نفر؛ شش پسر و پنج دختر هستند. وی نام‌های ایشان را بدین ترتیب ذکر می کند: پسران: عبداللّه اشتر، إبراهیم، طاهر، یحیى، حسن، و علی. دختران: فاطمه، زینب مخمّسه، أمّ کلثوم، أمّ سلمه و أمّ علی.[۱] فخر رازی بدون اشاره به نام و تعداد دختران محمد، […]

ادامه مطلب