دایره المعارف اسلام پدیا » تعداد جریان احمد الحسن
منوی اصلی

میزان جمعیت و پراکندگی جریان احمد الحسن در جهان

احمداسماعیل به کمک شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای و به مدد طمع‌ورزی عده‌ای در عراق و ایران طرفدارانی پیدا کرد. گرچه افرادی و لو اندک از کشورهای عراق و ایران و …، به احمد الحسن ایمان آوردند و کم و بیش به تبلیغ این جریان ادامه می دهند، امّا آمار دقیقی از جمعیت جریان احمد الحسن […]

ادامه مطلب