تعبیر خواب

معجزه حضرت یوسف و تعبیر خواب
تعبیر خواب می تواند معجزه باشد، ولی نه در هر زمان و در مورد هر پیامبری، بلکه با تحقق شرایطش که در جای خود ذکر شد. و نیز منافاتی بین معجزه بودن تعبیر خواب و این که دیگران نیز از مراتب پایین تر آن را… اطلاعات بیشتر
یوسف
یوسف در قرآن (در حال تکمیل است) نکات درخشان در داستان حضرت یوسف داستان حضرت یوسف (ع) كه در قرآن به أحسن قصص توصیف شد،[1] شامل درس ها  و عبرت های زیبای شخصی، اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی است. از آن جایی كه بیان همۀ درس… اطلاعات بیشتر
معجزه حضرت یوسف و تعبیر خواب
با توجه به اطلاعاتی که از منابع دینیمان در دست داریم نوعاً ادعای پیامبران با معجزاتی همراه بود که البته این معجزات مختلف و متفاوت بوده است، که از جملۀ آن معجزات، تعبیر خوابی است که خداوند به حضرت یوسف (ع) داده است، ولی با… اطلاعات بیشتر
خواب
چیستی خواب و انواع آن دانشمندان بحث های مفصل و طولانی در باره چیستی حقيقت خواب داشته اند. بعضى آن را نتيجه انتقال قسمت عمده خون از مغز به ساير قسمت هاى بدن مى‏دانند، و به اين ترتيب براى آن” عامل فيزيكى” قائلند. بعضى ديگر… اطلاعات بیشتر
ماهیت رؤیا
خواب و رؤیا یکی از مسائلی است که حکما و متکلمین و عرفا دربارۀ آن مطالب زیادی مطرح کرده اند. به عقیدۀ حکما خواب حالتی است که در آن حواس ظاهری به تدریج از عالم خارج منقطع می گردد، امّا حواس باطنی همچنان فعال است.[1]… اطلاعات بیشتر