تصرف

تصرف در زمین موقوفه
  تصرف در زمین موقوفه در مواردی که زمینی وقف شده که محصولش برای امام معصوم (ع) هزینه شود و هم اکنون آن زمین محصولی ندارد ، این پرسش ها مطرح می شود : آیا می توان در این زمین تصرف کرد و ساختمانی جهت… اطلاعات بیشتر
بلوغ
تعریف بلوغ بلوغ از “بَلغ” در لغت به معنای رسيدن به انتهای مقصد است. اعمّ از آن كه مقصد مكان باشد يا زمان يا امرى معيّن و البته گاهى نزديك شدن به مقصد مراد است هر چند به آخر آن نرسد.[1] مراد از بلوغ، رسيدن… اطلاعات بیشتر
بلوغ و تصرفات مالی
در تصرفات مالی علاوه بر بلوغ جسمانی، بلوغ روانی و فکری و رشد نیز شرط است. اسلام مسئله بلوغ را در همه جا به يك معنا نگرفته است، در امر عبادات و امثال حدود و ديات، بلوغ را عبارت دانسته است از: رسيدن به سن… اطلاعات بیشتر