تصرف در هدیه

بخشیدن هدیه شوهر به دیگران
اگر شوهر مالی را به همسر خود بخشیده باشد، به ملکیت زن در آمده و شرعاً مالک آن خواهد بود.[1] و مکروه است که مرد یا زن هدیه ای که به یک­دیگر می دهند را پس بگیرند،[2] و اگر در موقع بخشیدن هیچ گونه قید… اطلاعات بیشتر