دایره المعارف اسلام پدیا » تشکیک در ماهیت
منوی اصلی

تشکیک در ماهیت

بحث تشکیک در ماهیت در جائی قابل تصور است که یک ماهیت واحد مانند سیاهی، ظلمت، نور و … دارای درجات شدت و ضعف باشد. همچنین معانی ای مانند انسانیت، علم، حیات و… را هم می توان از این دیدگاه دارای تشکیک دانست. تشکیک در ماهیت یکی از مباحث اختلافی بین فلاسفه مشاء و اشراق […]

ادامه مطلب