دایره المعارف اسلام پدیا » تحدی
منوی اصلی

معجزه و کرامت

مفهوم شناسی معجزه و کرامات تعریف اعجاز تعریف کرامت تفاوت بین معجزات انبیا و اعمال مرتاضان و ساحران جایگاه معجزه جایگاه معجزه در اثبات حقانیت انبیاء جایگاه معجزه در اسلام فلسفۀ معجزه و کرامات اثبات اعجاز معجزات پیامبران معجزه حضرت یوسف و تعبیر خواب کرامات  ائمه و اولیا کرامات و مقام حضرت علی (ع) کرامات […]

ادامه مطلب

تعریف اعجاز

دانشمندان اسلامى در تعریف معجزه گفته‏اند:[۱] “معجزه، امر خارق عادتى است که مقرون به تحدى باشد و از طرفى مطابقت با ادعا داشته باشد” خوارق عادت، رویدادهایى هستند که بر خلاف عادت امور و اشیا و عملکرد معهود قوانین طبیعى مى‏باشند. این که گفته شد: معجزه خارق عادت است، نه بدین معنا است که معجزه، […]

ادامه مطلب

اعجاز قرآن

تعریف و اثبات اعجاز اعجاز محتوایى قرآن اعجاز بلاغی قرآن اعجاز عددی قرآن اعجاز قرآن از جهت آورنده اعجاز علمی قرآن مقدار دلالت وجوه اعجاز قرآن تحدی قرآن داوری در مورد مدعیان آوردن مثل قرآن جاودانگی قرآن تعریف و اثبات اعجاز دانشمندان اسلامى در تعریف معجزه گفته‏اند:[۱] “معجزه، امر خارق عادتى است که مقرون به […]

ادامه مطلب

داوری در مورد مدعیان آوردن مثل قرآن

داوری و نظر دادن در هر رشته ای در محدودۀ تخصص متخصصان آن رشته است و برای اینکه در بارۀ کتاب یا سخنی که ادعای همانندی با قرآن را دارد، بخواهد داوری شود چند چیز باید رعایت شود: ۱- این کار باید توسط داوران منصف و بی طرف برگزار شود. ۲- این داوران باید در […]

ادامه مطلب

تحدی قرآن

بیان شد که معجزۀ جاوید پیامبر گرامی اسلام قرآن است، که دارای جنبه های زیادی از اعجاز است و برای همیشه باقی است و با همه دوستان و دشمنان خود تحدی و آنان را به مبارزه دعوت کرده است و از آنان خواسته است اگر در الهی بودن قرآن شک و تردیدی دارند کتابی مثل […]

ادامه مطلب

تعریف و اثبات اعجاز

دانشمندان اسلامى در تعریف معجزه گفته‏اند:[۱] “معجزه، امر خارق عادتى است که مقرون به تحدى باشد و از طرفى مطابق با ادعا داشته باشد” خوارق عادت، رویدادهایى هستند که بر خلاف عادت امور و اشیا و عملکرد معهود قوانین طبیعى مى‏باشند. اینکه گفته شد: معجزه خارق عادت است، نه بدین معناست که معجزه، استثنایى است […]

ادامه مطلب