searchicon
تحدی

تحدی

تعريف اعجاز
دانشمندان اسلامى در تعريف معجزه گفته‏اند:[1] “معجزه، امر خارق عادتى است كه مقرون به تحدى باشد و از طرفى مطابقت با ادعا داشته باشد” خوارق عادت، رويدادهايى هستند كه بر خلاف عادت امور و اشيا و عملكرد معهود قوانين طبيعى مى‏باشند. اين كه گفته شد:… اطلاعات بیشتر
داوری در مورد مدعیان آوردن مثل قرآن
داوری و نظر دادن در هر رشته ای در محدودۀ تخصص متخصصان آن رشته است و برای اینكه در بارۀ كتاب یا سخنی كه ادعای همانندی با قرآن را دارد، بخواهد داوری شود چند چیز باید رعایت شود: 1– این كار باید توسط داوران منصف… اطلاعات بیشتر
تحدی قرآن
بیان شد که معجزۀ جاوید پیامبر گرامی اسلام قرآن است، كه دارای جنبه های زیادی از اعجاز است و برای همیشه باقی است و با همه دوستان و دشمنان خود تحدی و آنان را به مبارزه دعوت كرده است و از آنان خواسته است اگر… اطلاعات بیشتر
تعريف و اثبات اعجاز
دانشمندان اسلامى در تعريف معجزه گفته‏اند:[1] “معجزه، امر خارق عادتى است كه مقرون به تحدى باشد و از طرفى مطابق با ادعا داشته باشد” خوارق عادت، رويدادهايى هستند كه بر خلاف عادت امور و اشيا و عملكرد معهود قوانين طبيعى مى‏باشند. اينكه گفته شد: معجزه… اطلاعات بیشتر