دایره المعارف اسلام پدیا » تبویب فقه شیعه پیش از محقق حلّی
منوی اصلی

تبویب فقه شیعه پیش از محقق حلّی

فقهای شیعی پیش از محقق حلّی، صاحب شرائع الاسلام (م ۶۷۶ق)، تقسیم بندی‌هایی پیرامون ابواب فقهی ارائه نموده اند که درخور توجه است: الف: مرحوم کلینى در کتاب الکافى: یکی از کهن‌ترین دسته‌بندى‌ها در فقه امامیّه، مربوط به «مرحوم کلینى در کتاب معروف الکافى» است. کتاب الکافی، گرچه کتاب حدیث است، ولی از آن جا […]

ادامه مطلب