تاریخ ولادت حضرت مسلم

تاریخ ولادت حضرت مسلم

ولادت مسلم بن عقیل
تاریخ دقیق ولادت حضرت مسلم چندان مشخص نیست، اما شاید بتوان با در نظر گرفتن سن فرزندان او که در کربلا به شهادت رسیده اند و نیز با توجه به رویدادهایی که در دوران زندگانی وی به وقوع پیوسته و نیز شرکت در جنگ هایی… اطلاعات بیشتر