دایره المعارف اسلام پدیا » تاریخ اسلام
منوی اصلی

تاریخ

چیستی تاریخ اهمیت و جایگاه تاریخ تاریخ در اسلام تاریخ در قرآن تاریخ در روایات تاریخ اسلام تاریخ پیدایش اسلام تاریخ پیامبر اسلام (ص) تاریخ هجرت پیامبر (ص) تاریخ هجری قمری تاریخ هجری شمسی تاریخ خلفای نخستین تاریخ زندگی ائمه اثنا عشر آگاهی از تاریخ ائمه (ع) تاریخ خلفای اموی تاریخ خلفای عباسی منابع تاریخی […]

ادامه مطلب

تاریخ پیدایش اسلام

اسلام از ریشه “سلم” به معنای تسلیم بودن و گردن نهادن به حکم است. این نامی است که خداوند در قرآن کریم برای دین خود برگزیده است. دین در نزد خدا، اسلام (تسلیم بودن در برابر حق) است. اسلام یکی از ادیان توحیدی است که از حدود ۶۱۰ میلادی به وسیلۀ حضرت محمد (ص) در […]

ادامه مطلب